Logotyp kolorowy NFOŚiGW wersja polska typ4

 

  W dniu 8 czerwca 2020 r. podpisaliśmy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo - grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Zamarte

  Pożyczkę w wysokości 545 552,42 zł otrzymaliśmy w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej " Ogólnopolski program gospodarki wodno - ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych". Całkowita wartość realizacji inwestycji wynosi 671 029,48 zł. Termin realizacji to 31.12.2020 r.