Logoptypu Unii Europejskiej, RP oraz herb województwa Kujawsko - pomorskiego

Gmina Cekcyn 16 listopada 2021 r. ogłosiła przetarg nieograniczony na Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane  usługami dla ludności starszej w Cekcynie". Przetarg, ze względu na specyfikację zamówienia został podzielony na 3 części:  1 - sprzęt elektroniczny, 2 - meble, sprzęt AGD i wyposażenie pozostałe oraz 3 - sprzęt do ćwiczeń fizycznych. W wymaganym terminie do 25 listopada br. wpłynęło 15 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę dla części 1 zamówienia na sprzęt elektroniczny złożyła firma TAS Tomasz Orlikowski z siedzibą w Kutnie, na ul. Grunwaldzkiej 12/83 z ceną - 19.643,10 zł brutto, z którą 20 grudnia br. zawarliśmy umowę na zakup i dostawę wyposażenia zgodnego ze złożoną ofertą.

W części 2  - Meble, sprzęt AGD i wyposażenia pozostałe najkorzystniejszą ofertę również złożyła firma TAS Tomasza Orlikowskiego z Kutna z oferowaną kwotą - 82.791,30 zł brutto, z którą również podpisaliśmy umowę 20 grudnia br.

Natomiast w części 3 - przetargu - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych najtańszą ofertę, na kwotę - 16.711,90 zł brutto zaproponowała firma ASTAGLOBAL S.C. Paweł Król, Łukasz Brzoza z siedzibą w Kwidzynie, na ul. Krańcowej 1, z którą gmina 16 grudnia 2021 roku  zawarła umowę na zakup, dostawę i montaż sprzętu, zgodnego ze specyfikacją przetargową.

Wszystkie dostawy powinny zakończyć się do dnia 14 stycznia 2022 r.

Logotyp LGD z informacją o dofinansowaniu wyposażenia w zadaniu