Gmina Cekcyn 1 lipca 2021 r. zawarła z Województwem Kujawsko -Pomorskim Aneks nr 1 do umowy na dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie. Aneks dotyczył wydłużenia terminu realizacji projektu z 29 października 2021 r. na 29 stycznia 2022 r. oraz zwiększenie kwoty dofinansowania o 214.182,36 zł, pochodzących ze środków budżetu państwa. Kwota po przetargu w ofercie Wykonawcy na roboty budowlane wyniosła 2.177.100 zł, przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w kwocie 1.914.182,36 zł.
Natomiast na placu budowy, mimo trwającego stanu epidemii Covid, postępujące prace skupiają się głównie na budynku stodoły, wewnętrznych przebudowach i montażu instalacji.

IMG_20210820_094845
IMG_20210820_094845
IMG_20210820_095107
IMG_20210820_095107
IMG_20210820_095923
IMG_20210820_095923
IMG_20210901_110815
IMG_20210901_110815
IMG_20210901_110903
IMG_20210901_110903
Przebudowa starej stodoły
IMG_20210901_110916
IMG_20210901_110916
Prace wykończeniowe zewnętrzne w budynku kręgielni
IMG_20210901_111646
IMG_20210901_111646
Nowe instalacje w sali wystawowej budynku mieszkalnego
IMG_20210901_111716
IMG_20210901_111716
Pomieszczenie gospodarcze z nową instalacją gazową
IMG_20210904_104027
IMG_20210904_104027
Instalacje w budynku mieszkalnym
IMG_20210920_123428
IMG_20210920_123428
Budowa toalet w pomieszczeniu kręgielni.
IMG_20210920_123943
IMG_20210920_123943
Nowa ściana w starej stodole
IMG_20210920_124525
IMG_20210920_124525
Budowa ścian szczytowych w stodole
IMG_20210920_125909
IMG_20210920_125909
Nowa elewacja w przebudowanych byłych pomieszczeniach gospodarskich