Dnia 4 kwietnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie,  odbyło się szkolenie nt. diagnozy lokalnej i jak angażować mieszkańców w sprawy lokalne. W szkoleniu brali udział pracownicy GOK, panie świetlicowe, przedstawiciele organizacji pozarzadowych z Gminy Cekcyn. Tematyka szkolenia:
- jak przeprowdzić zoogniskowany wywiad grupowy (focus FGI)
- cel i rezultaty wywiadu
- scenariusz wywiadu (wstęp, rozwinięcie, zakończenie)
- rola moderatora

Mamy wspaniałą wiadomość! Nasz Ośrodek Kultury bierze udział w innowacyjnym projekcie jakiem jest Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. W ramach działań związanych z realizacją projektu pn. "Warsztaty wydobywcze dla osób zainteresowanych pisaniem wniosków wraz z diagnozą i realizacją inicjatyw oddolnych" czeka nas wiele spotkań z mieszkańcami Gminy, na których będziemy chcieli poznać Wasze pomysły na działania kulturalne. Już w maju będziecie mogli zdobyć fundusze na Wasze działania kulturalne!