W dniach 11-19 września 2017 r. odbędą się w poszczególnych sołectwach Gminy Cekcyn zebrania wiejskie, podczas których w telegraficznym skrócie będzie można dowiedzieć się o pracach nad programem rewitalizacji. Podczas zebrań oczywiści można złożyć swoje uwagi i propozycje do programu. W załączeniu prezentacja, która zostanie przedstawiona podczas zebrań.