W ubiegły wtorek 12 września br. w cekcyńskim domu kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne "Gminnego Programu Rewitalizacji". Ekspert zewnętrzny Pan Adam Stańczyk poprowadził konsultacje, w których wzięło według listy obecności 30 osób. Przedstawiono dane statystyczne wynikające z wcześniej sporządzonej diagnozy społeczno - gospodarczej gminy. Uczestnicy mogli zapoznać się również z propozycją projektów inwestycyjnych i tzw. "projektów miękkich", które zostały wpisane do Programu. Słuchacze zadawali konkretne pytania dotyczące delimitacji obszarów oraz możliwości rozszerzenia niektórych działań społecznych. W przeważającej większości w spotkaniu wzięli udział seniorzy, do których będzie kierowana część interwencji w programie. Bardzo spodobały się im propozycje projektowe. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich uwag i aktywne włączenie w tworzenie i późniejszą realizację programu rewitalizacji.

W załączeniu znajduje się prezentacja ze spotkania.