W dniu 8 maja 2017 r. obyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowywanego programu rewitalizacji.  Na poprzednim spotkaniu dotyczącym rewitalizacji, w listopadzie ubiegłego roku rozmawialiśmy o planach złożenia przez gminę wniosku o dofinansowanie na stworzenie takiego programu. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i pracownicy urzędu wraz z ekspertem zewnętrznym od grudnia zbierają dane, robią analizy, aby program rewitalizacji napisany był zgodnie z wymogami formalnymi.

Na spotkaniu rozmawialiśmy o ważnej roli mieszkańców obszarów rewitalizacji, o wadze partycypacji projektów realizowanych przez samorząd, czego przejawem również było to spotkanie. Ekspert zewnętrzny przedstawił pierwsze zebrane dane, a pracownicy urzędu mówili o wynikach przeprowadzonej diagnozy społeczno - gospodarczej gminy. Nie zabrakło również pomysłów zebranych osób, które byłby odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy.