Nie jest chyba wielka przesadą napisać, że słowo rewitalizacja w ostatnim czasie robi zawrotna karierę. Pojawia się w prasie, radio i telewizji. Często powtarzane i odmieniane przez wszystkie przypadki, ale czym jest naprawdę rewitalizacja, z czym na pewno nie jest?

Na pewno każdy z mieszkańców gminy słyszał kiedyś od rodziny czy turystów przebywających na terenie naszej gminy komplement na jej  na temat. Gości urzekają lasy, trasy rowerowe czy dobrze zagospodarowana przestrzeń na jeziorem w Cekcynie, jednak jak większość polskich wsi borykamy się z pewnymi uniwersalnymi problemami.

Jako obszar wiejski otrzymaliśmy narzędzie, w postaci Gminnych Programów Rewitalizacji, dotychczas dostępnych tylko dla miast, które jako dokumenty strategiczne powinny być odpowiedzią na wyprowadzenie obszarów ze stanów kryzysowych. Stany te są spowodowane koncentracją negatywnych zjawisk społecznych (bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niewystarczającego uczestnictwa w życiu publicznym i kulturowym, które występują z negatywnymi zjawiskami w sferach: gospodarczej, przestrzennej, technicznej czy środowiskowej).

Rewitalizacja, z czym się powszechnie kojarzy, nie jest działaniem naprawczym, remontowym czy modernizacyjnym w odniesieniu do wybiórczych inwestycji, który ma przynieść szybki efekt poprawy estetyki. Rzeczywiste działania muszą mieć zawsze wpływ na efekty społeczne i być podporządkowane realizacji celów w dziedzinie jakości życia.

Rewitalizacja jest dużym wyzwaniem społeczno - inwestycyjnym, który ma przyczynić się do poprawy jakości życia nas, mieszkańców Gminy Cekcyn.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na l. 2014-2020 przewiduje środki na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych, jednak, aby móc z nich skorzystać niezbędne jest stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Obecnie Gmina Cekcyn przeprowadza wstępną diagnozę społeczno - gospodarczą i podobnie jak w przypadku diagnozy lekarskiej postaramy się w niej wskazać, co nam dolega.
 Pamiętając o tym, że podstawą każdego ambitnego przedsięwzięcia jest solidny plan, zanim zaczniemy przedsięwzięcia, będziemy musieli  opracować Gminny Plan Rewitalizacji (GPR). Brzmi to dość poważnie, jednak to nic innego jak swoista instrukcja, drogowskaz i wskazówki, które mają doprowadzić do zmniejszenia skali problemów. Z pisaniem ważnych dokumentów związany jest udział specjalistów w ich tworzeniu. Tak samo jest z tworzeniem GPR, w tym przypadku ekspertami ds Gminy Cekcyn jesteście Wy, mieszkańcy tej gminy!, bo najlepiej znacie jej wady, ale również umiecie dostrzec jej zalety i potencjały. Dlatego gorąco zapraszamy każdego mieszkańca, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, parafie i instytucje do tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, bo nic o nas, bez nas!