Nazwa Oferenta: Stowarzyszenie Gryf Cekcyn
Tytuł oferty: „Futbol najpopularniejszą pasją wśród dzieci i młodzieży”
Data złożenia oferty: 27.07.2023r.
Termin realizacji zadania: 01.09.2023r. – 25.11.2023r.
Wnioskowana wysokość dofinansowania: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571) oferta zgłoszona przez Stowarzyszenia Gryf Cekcyn została zamieszczona do publicznej wiadomości na okres od 28 lipca 2023r. do 04 sierpnia 2023r.:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cekcyn,
  • na stronie internetowej Gminy Cekcyn,
  • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Cekcyn.

W ww. okresie nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca zamieszczonej oferty.

Zapraszamy Seniorów z gminy Cekcyn do udziału w projekcie "Więcej wiosny w Jesieni". Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin rekrutacji dostępne są w biurze projektu - pokój nr 12 Urzędu Gminy w Cekcynie oraz w załącznikach pod ogłoszeniem. Nabór trwa do 10 maja 2022 r., do godziny 17.00. Wszelkich informacji udziela Monika Szczęsna tel. 531-688-440