Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekcynie

składamy życzenia spełnienia w wykonywanej pracy, przede wszystkim

radości i satysfakcji płynącej z poczucia sensu i znaczenia pracy socjalnej,

wiary we własne możliwości i umiejętności

oraz wielu sukcesów, które budują wspólne dobro.