Informacja

Z uwagi na rosnące fale upałów oraz związany z tym wzrost zużycia wody zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom bytowym, tj. spożywczym i sanitarnym. Apelujemy, aby ograniczyć zużycie wody na inne cele takie jak podlewanie trawników, ogrodów, napełnianie basenów czy mycie samochodów. Oszczędne zużycie wody pozwoli nam zapewnić odpowiednie ciśnienie w sieci wodociągowej oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie. Prosimy o dostosowanie się do apelu.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-06-14,
w godzinach: 14 cze 08:00 - 14 cze 11:30
Brzozie 47, i przyległe.

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-06-13,
w godzinach: 13 cze 08:00 - 13 cze 10:30
Cekcyn ul. Wczasowa, Cicha, Parkowa, Główna od numeru 1 do 4 oraz 6, Okrężna od 1 do 7, Mokra od 2 do 6, Szkolna od 46 do 50, i przyległe.

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie poszukuje do pracy osób, które zostaną zatrudnione w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 do wykonywania usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Z osobami tymi zostaną podpisane umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia.