Obszar Cekcyn
w dniach: 2022-01-12,
w godzinach: 12 sty 08:30 - 12 sty 12:30
Szklana Huta 8, i przyległe.