Zapraszamy Seniorów na Konferencję podsumowującą Projekt: „Seniorzy w Re(Akcji) w gminie Cekcyn” ,

która odbędzie się dnia 20 listopada 2017 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie o godz. 16:00

 

Program Konferencji:

 

16:00 – Rozpoczęcie i przywitanie zaproszonych gości.

16:15 – „Słów kilka o Projekcie”, czyli podsumowanie działań i zaprezentowanie

krótkiego filmu promującego działania projektowe.

16:45 – Czas dla zaproszonych Gości oraz Partnerów Projektu.

17:15 – Relacje uczestników, Dyskusja, sugestie, pomysły na kolejne działania.

17:30 – Poczęstunek