Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, uprzejmie informuje iż, Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS przygotowało kampanię społeczną o charakterze edukacyjno-profilaktycznym.

Kampania pod hasłem „Mam czas rozmawiać”(#mamczasrozmawiac) powstała, by stać się inspiracją do podjęcia dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu.

Grupą docelową są osoby w różnym wieku i ich rodziny. Kampania ma na celu przypomnienie po raz kolejny, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas – bez względu na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, przekonania, czy płeć.

Rodzina ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych. Zatem to właśnie w rodzinie powinna się rozpoczynać edukacja w tym obszarze.

Dodatkowe informacje na temat tego wydarzenia znajdują się na stronie aids.gov.pl.
Dniem kulminacyjnym kampanii będzie 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS.

W ramach działań kampanijnych przygotowano uruchomienie strony internetowej mamczasrozmawac.aids.gov.pl,