UWAGA!
Badania z przyczyn technicznych ODWOŁANE!
O nowym terminie badań Centrum Onkologii powiadomi zarejestrowane pacjentki.