Obszar Cekcyn, Lubiewo
w dniach: 2021-10-28,
w godzinach: 28 paź 07:15 - 28 paź 09:30, 28 paź 16:00 - 28
paź 18:30
Płazowo, Huta od 64 do 174, od 263 do 279, oraz od 306 do
323, i przyległe.