W związku z pojawieniem się na terenie gminy Cekcyn wilków oraz docierającymi informacjami o atakach wilków na zwierzęta domowe (psy), prosimy mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwrócenie uwagi na swoje zwierzęta i zabezpieczenie ich przed wydostaniem się poza teren swojej posesji.

W przypadku zagryzienia przez wilki zwierząt leśnych należy zgłaszać ten fakt do właściwego miejscowo Nadleśnictwa. Natomiast w przypadku stwierdzenia szkody spowodowanej przez wilki tj. zagryzienia zwierząt hodowlanych, należy to bezzwłocznie zgłosić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Na terytorium Polski wilk objęty jest ochroną ścisłą.

Wszelkie informacje dotyczące wilków można znaleźć na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy .

http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/zalecenia-i-zasady-postepowania-w-odniesieniu-do-wilka-canis-lupus