W załączeniu Komunikat Starosty Tucholskiego

po posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

odbytego w dniu 17 listopada 2021 r.