Obszar Cekcyn
w dniach: 2021-11-29,
w godzinach: 29 lis 08:00 - 29 lis 09:00, 29 lis 12:00 - 29
lis 13:00
Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego
wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Iwiec
od 84 do 114, oraz 134, 135, i przyległe.
Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach
fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę
agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie
wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie
wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane
prace i zasilić pozostałych klientów.