Po długiej przerwie, zwłaszcza ze względu na okres trwającej pandemii związanej z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, 30 listopada 2021 r. odbyło się VII posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie. 
   Wiodącym tematem posiedzenia było zapoznanie ze stanem realizacji zadań w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn na lata 2017-2023, który przedstawiła Monika Szczęsna Zastępca Wójta Gminy Cekcyn. W związku z tym, iż obiekt ma zostać oddany do użytku na początku roku 2022 i być przeznaczonym do realizacji różnych form działalności mieszkańców gminy, a zwłaszcza na działalność międzypokoleniową, Rada Seniorów zadeklarowała współpracę w rozwijaniu jego działalności. Wójt Gminy Jacek Brygman przedstawił Radzie aktualną sytuację epidemiczną na terenie gminy. Ilona Lesikowska – inspektor Urzędu Gminy poinformowała członków Rady o możliwości zaszczepienia się przeciwko wirusowi w Mobilnym Punkcie Szczepień, który organizowany jest w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie.
Na posiedzeniu Rada postanowiła zarekomendować władzom Gminy Cekcyn:
- wystąpienie do lokalnych sklepów m.in. Delikatesy Centrum i Lewiatan w Cekcynie o uruchomienie CASH-BACK (wypłata gotówki) co zrekompensowałoby częściowo mieszkańcom gminy, a zwłaszcza osobom w starszym wieku, usytuowanie bankomatu na końcu (prawie) Cekcyna.
- zakup tabletów dla członków Rady Seniorów co umożliwiłoby im sprawniejsze zdobywanie bieżących informacji służących bardziej efektywnej działalności Rady i z uwagi na sytuację pandemiczną, zdalną komunikację m.in. posiedzeń Rady.
- zawarcie Porozumienia o partnerstwie w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora na czas określony 3 lat. Gmina Cekcyn od 2018 r. jest partnerem Programu. Już ok. 800 mieszkańców gminy w uprawnionym wieku posiada Ogólnopolską Kartę Seniora. Zawarcie porozumienia i realizacja jego postanowień przyczyni się dla dobra spraw środowiska senioralnego w gminie.
   Rada jest świadoma, że nie wszystkie zaplanowane działania na 2021 r. udało zrealizować się, zatem celowym będzie przesunięcie realizacji niektórych zadań na rok następny. VIII posiedzenie, a zarazem pierwsze w 2022 r., Rada Seniorów zaplanowała na styczeń, kiedy to uchwali plan pracy swojej działalności na rok bieżący.

Grażyna Żółkiewicz
Członek Gminnej Rady Seniorów
w Cekcynie