Informacja dot. ogłoszenia naborów wniosków o powierzenie grantów EFS 

Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" ogłosiło nabory wniosków o powierzenie grantów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Granty przeznaczone są na działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu tucholskiego. Środki można pozyskać na działania w zakresie aktywizacji społecznej (organizowanie społeczności lokalnej, animacja społeczna, kluby młodzieżowe) oraz aktywizacji społeczno - zawodowej. Nabory realizowane będą w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju "Dekel do borowiackiej grapy" (działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, RPO WK-P 2014-2020). Termin składania wniosków: 28.01.2022r.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze:

Nabór 1/2021/EFS - TUTAJ (kluby młodzieżowe)

Nabór 2/2021/EFS - TUTAJ (organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna)

Nabór 3/2021/EFS - TUTAJ (aktywizacja społeczno-zawodowa)

 

Zachęcamy do jak najszybszego umawiania się na indywidualne doradztwo w celu omówienia Państwa pomysłu na projekt (tel. 52 336 12 13).

Zgłoszenia na szkolenie dot. wypełniania wniosku o powierzenie grantu TUTAJ.

 

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Biuro: ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola

tel. 523361213