Wszechnica Fundacji Wspomagania Wsi z Warszawy będzie jutro gościć w Cekcynie na zorganizowanej debacie pt. "Wójt, burmistrz a edukacja i rozwój lokalny".  Zagadnienia: jak jest rola wójta, burmistrza czy prezydenta miasta w rozwoju miejscowości, na jakie problemy napotykają, jak je rozwiązują. Jakie zasoby czy kapitały widzą w swoich społecznościach, co robią by je rozwijać, jak zjednują ludzi do procesu rozwoju, jaką rolę w tym wszystkim pełni edukacja i czy mogą na nią wpływać, będą rozważać Wójt Gminy Lisewo - Pan Jakub Kochowicz, Wójt Gminy Chojnice - Pan Zbigniew Szczepański oraz Wójt Gminy Cekcyn - Pan Jacek Brygman. Rozmowę poprowadzi  Prezes Fundacji Wspomagania Wsi - Pan Piotr Szczepański.  Debata odbędzie się we wtorek 18 stycznia, o godzinie 16.00.  Spotkanie będzie można zobaczyć w serwisie YouTube Link do debaty

Zapraszamy.