Obszar Cekcyn
w dniach: 2022-01-26,
w godzinach: 26 sty 08:30 - 26 sty 12:00
Bieszewo od 8 do 10, i przyległe.