Obszar Cekcyn
w dniach: 2022-05-12,
w godzinach: 12 maj 08:00 - 12 maj 13:00
Wysoka od 1 do 61 oraz od 65 do 79, Iwiec od 21 do 38, od 39
do 44, od 55 do 61, od 67 do 73 oraz 100, 131, 133, 135, i
przyległe.