Urząd Gminy Cekcyn informuje, że od 9 maja 2022 r. rozpoczyna funkcjonowanie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jego siedziba mieści się przy ulicy Kanałowej 4 w Cekcynie. PSZOK będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00 - 14:00.