Od 30 kwietnia 2022 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zamieszczamy poniżej wzór takiego wniosku wraz z załącznikiem.