Obszar Cekcyn
w dniach: 2022-06-24,
w godzinach: 24 cze 08:00 - 24 cze 11:30
Krzywogoniec 162, 163, i przyległe.