Obszar Cekcyn, Lubiewo
w dniach: 2022-06-27,
w godzinach: 27 cze 08:00 - 27 cze 10:30
Wełpin numery: 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, Skrajna 1, i przyległe.