Obszar Cekcyn
w dniach: 2022-08-01,
w godzinach: 1 sie 08:00 - 1 sie 14:30
Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Trzebciny numery: od 14 do 19 oraz 30, 30B, 33, i przyległe.
Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.