Z wielką radością Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman i Małgorzata Behrendt z-ca Kierownika USC w Cekcynie odwiedzili 1 sierpnia 2022r. Dostoją Jubilatkę Panią Cecylię Łucję Wilkowską z Zalesia, która 30 lipca 2022 roku ukończyła 100 lat.

Dostojna Jubilatka ma: 7 dzieci, 16 wnuków, 14 prawnuków i 2 pra pra wnuków.

Składamy Pani Cecylii serdeczne gratulacje i podziękowania za trud i owoce mijających 100 lat życia oraz najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha, życzliwości ze strony najbliższych osób oraz Opieki Bożej na kolejne lata.