W dniu 22 lipca 2022 r. podpisaliśmy umowy na budowę II linii rurociągu tłocznego ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchola wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego. Wykonawcami inwestycji jest konsorcjum firm P. W. "SOLO" Tomasz Koczyński z Tucholi - Lider oraz firma "SOLO DUO" sp. z o. o. z Bydgoszczy. Nadzór inwestorski pełnić będzie firma "EKO - SYSTEM" Radosław Ryl z Tucholi. Łączna wartość zadania wynosi 13.216.260,95 zl. Termin realizacji zadania to czerwiec 2024 r.