Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-01-30,
w godzinach: 30 sty 08:00 - 30 sty 14:00
Zalesie numery: 37, 38, 49, i przyległe.