Aktualnie realizujemy zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska sportowego przy ulicy Sportowej w Cekcynie".

Inwestycja obejmuje wykonanie następującego zakresu:
- system nawadniania wraz z tryskaczami,
- przyłącze wodociągowe ze studnią wodomierzową, retencyjną i studnią PW z układem sterującym,
- drenaż odwadniający płytę boiska wraz ze studniami, szczelnymi, wybieralnymi na wodę drenażową,
- utwardzenie powierzchni gruntu wraz z ogrodzeniem betonowym do kompostowania trawy,
- montaż tablicy wyników wraz z wykonaniem jej zasilania oraz
- renowację płyty boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej.

Zadanie wykonuje firma Piel-Ogród Władysław Piesik z Raciąża, koszt brutto zadania 249.500,- zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.