Po raz pierwszy w Cekcynie w dniach 10-12 maja 2023 r. odbyło się Seminarium Rad Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod patronatem Wójta Gminy Cekcyn. Organizatorem seminarium była Gminna Rada Seniorów w Cekcynie.

Przybyli przedstawiciele Rad Seniorów z Bydgoszczy, Ciechocinka, Gniewkowa, Inowrocławia, Lisewa, Mogilna, Śliwic oraz ze Skierniewic z województwa łódzkiego.

Przewodniczący Prezydium Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów dr Roman Biskupski w prezentacji nt.” Wzmocnienie roli konsultacyjnej i inicjatywnej Rad Seniorów” podkreślił, że w codziennym funkcjonowaniu rad seniorów ważna jest współpraca z lokalnymi władzami i instytucjami, organizacjami działającymi w gminie na rzecz seniorów. Dewizą działania powinno być: „ Najlepiej i najsprawniej każdą ideę - także w działalności społecznej - urzeczywistnia się nie osobno, lecz razem.” Wykładowca na przykładzie Legionowskiej Rady Seniorów omówił możliwości pozyskiwania funduszy na realizację różnych projektów skierowanych do seniorów. Uczestnikom Seminarium przekazał komplet materiałów do wykorzystania na swoim terenie m.in. „Diagnozę problemów i potrzeb mieszkańców  Legionowa 60+”,  „Strategię działania miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+”.

Dr Marek Bochowicz - Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów omówił zasady tworzenia i rozwijania wolontariatu senioralnego. Podkreślił, że ukierunkowanie aktywności najstarszych na wolontariat jest nie tylko wyzwaniem, ale i koniecznością. Motto jakim powinniśmy się kierować: ”Pomagasz innym ludziom, to najcenniejsze co możesz im dać”.

Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mateusz Czarnowski zaprezentował „Rządowe źródła finansowania przyszłych inicjatyw na rzecz seniorów”.

Dr Emilia Lewicka-Kalka -autorka rozprawy doktorskiej pt. „Osoby starsze jako współtwórcy polityki senioralnej. Pedagogiczna analiza funkcje Rad Seniorów w Polsce” przedstawiła informacje na temat rad seniorów, ich liczbę w poszczególnych województwach, przykłady współpracy z instytucjami, organizacjami, podejmowane inicjatywy i sukcesy w działalności. Omówiła również bariery, ryzyka i zagrożenia. Przedstawicielki Rad z Bydgoszczy i Inowrocławia zaprezentowały przykłady działań wolontariatu senioralnego w ich środowiskach oraz przykłady współpracy z różnymi organizacjami.

Uczestnicy seminarium mieli okazję zwiedzić Cekcyn, Jelenią Wyspę, akwedukt i wieżę widokową w Fojutowie, a także Park Miniatur w Łosinach. Zobaczyli spektakl pt. „Cudowne szaty króla” w wykonaniu grupy teatralnej działającej przy UTW WSG w Cekcynie oraz wysłuchali wiązanki pieśni w wykonaniu Zespołu Wokalnego „Cisowianie”.

Seminarium było doskonałą okazją do budowania sieci kontaktów, wymiany cennych doświadczeń oraz integracji środowiska rad seniorów.

Grażyna Żółkiewicz
Przewodnicząca
Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie

 

 


Fot. H Główczewska_zwiedzanie Tucholi
Fot. H Główczewska_zwiedzanie Tucholi
Fot. I. Lesikowska (2)_prezentacja J. Brygman
Fot. I. Lesikowska (2)_prezentacja J. Brygman
Fot. I. Lesikowska (3)_wykład dr M. Bochowicz
Fot. I. Lesikowska (3)_wykład dr M. Bochowicz
Fot. I. Lesikowska (4)_prezentacja M. Gałęska
Fot. I. Lesikowska (4)_prezentacja M. Gałęska
Fot. I. Lesikowska (5)_prezentacja E. Kołodziejczak
Fot. I. Lesikowska (5)_prezentacja E. Kołodziejczak
Fot. I. Lesikowska (6)_prezentacja M. Czarnowski
Fot. I. Lesikowska (6)_prezentacja M. Czarnowski
Fot. I. Lesikowska (7)_zwiedzanie Hoplandu_1
Fot. I. Lesikowska (7)_zwiedzanie Hoplandu_1
Fot. I. Lesikowska (8)_zwiedzanie Hoplandu_2
Fot. I. Lesikowska (8)_zwiedzanie Hoplandu_2
Fot. I. Lesikowska (9)_wykład M. Bucholz
Fot. I. Lesikowska (9)_wykład M. Bucholz
Fot. I. Lesikowska (10)_wykład dr E. Lewicka-Kalka
Fot. I. Lesikowska (10)_wykład dr E. Lewicka-Kalka
Fot. I. Lesikowska (11)_uczestnicy seminarium_dzień 2
Fot. I. Lesikowska (11)_uczestnicy seminarium_dzień 2
Fot. I. Lesikowska (12)_kolacja integracyjna z Borową Ciotką
Fot. I. Lesikowska (12)_kolacja integracyjna z Borową Ciotką
Fot. I. Lesikowska (13)_występ Zespołu Wokalnego Cisowianie
Fot. I. Lesikowska (13)_występ Zespołu Wokalnego Cisowianie
Fot. I. Lesikowska (14)_zwiedzanie Cekcyna_1
Fot. I. Lesikowska (14)_zwiedzanie Cekcyna_1
Fot. I. Lesikowska (15)_zwiedzanie Cekcyna_2
Fot. I. Lesikowska (15)_zwiedzanie Cekcyna_2
Fot. I. Lesikowska (16)_zwiedzanie Cekcyna_3
Fot. I. Lesikowska (16)_zwiedzanie Cekcyna_3
Fot. I. Lesikowska (17)_zwiedzanie Cekcyna_4
Fot. I. Lesikowska (17)_zwiedzanie Cekcyna_4
Fot. I. Lesikowska (18)_Park Miniatur Łosiny
Fot. I. Lesikowska (18)_Park Miniatur Łosiny
Fot. I. Lesikowska_powitanie gości
Fot. I. Lesikowska_powitanie gości