24 października 2023 r. odbyło się XVIII posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków, zatem Gminna Rada Seniorów władna była podejmować prawomocne uchwały. Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 30/GRS/2023 w sprawie zaopiniowania zmian w Statucie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie.

Podczas posiedzenia przedstawiono:

- przyjęte postulaty, które mają wpłynąć na rozwój i efektywne działanie rad seniorów na rzecz lokalnych środowisk, wypracowane podczas konferencji przedstawicieli Rad Seniorów Województwa Kujawsko-Pomorskiego „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”  zorganizowanej przez Stowarzyszenie Nasza Ostoja przy współudziale Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która odbyła się w Ciechocinku 21.06.2023 r.;

- sprawozdanie z udziału w wieczorku artystycznym „Historia lubi się powtarzać” – Inowrocław 29.09.2023 r.;

- sprawozdanie z organizacji Pokazu Mody „Młodzi duchem” zorganizowanym z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów na inauguracji roku akademickiego 2023/2024 Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki filia w Cekcynie 16.10.2023 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie.

Poruszono sprawy m.in. funkcjonowania Centrum Usług Społecznych HOPLAND, ankiety anonimowej skierowanej do seniorów, uruchomienia gabinetu stomatologicznego w SP ZOZ w Cekcynie, konkursów organizowanych przez Głos Seniora, możliwości szczepień przeciwko grypie oraz pneumokokom. Zdecydowano o zawieszeniu pełnienia dyżurów przez członków Rady z uwagi na znikome zainteresowanie ze strony seniorów, natomiast ogłoszenie konkursu na opracowanie logo Gminnej Rady Seniorów przesunięto na kolejną kadencję.

Kolejne posiedzenie Gminnej Rady Seniorów wyznaczono na 21 listopada br.

Danuta Sadowska
- członek Gminnej Rady Seniorów