Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenia dotyczące rozliczania podatku VAT w rolnictwie, które odbędą się w listopadzie i grudniu:

„Jak legalnie zatrudnić pracownika w rolnictwie?” –  27.11.2023 r., godz. 10:00

Szkolenie odbędzie się online. Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/jak-legalnie-zatrudnic-pracownika-w-rolnictwie-/register
Program:
Umowa o pomocy przy zbiorach – ubezpieczenie, opodatkowanie
Umowa o pracę
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Wynagrodzenie
Szkolenie poprowadzi: Marta Knop-Kołodziej, Gł. specjalista ds. podatków 

  

 „Kontrola podatkowa – prawa i obowiązki podatnika” – 28.11.2023 r., godz. 10:00

Szkolenie odbędzie się online. Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/kontrola-skarbowa-prawa-i-obowiazki-podatnika/register
Program:
Podstawa prawna, pojęcie kontroli podatkowej, cel kontroli
Charakterystyka trybów czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i postępowania podatkowego – uprawnienia organów podatkowych i podatnika
Najczęściej popełniane nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT przez rolników – na podstawie ujawnionych błędów przez organy podatkowe w toku kontroli podatkowej

Szkolenie poprowadzi: Paulina Cholewińska, Specjalista ds. podatków   

  „Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług” – 04.12.2023 r., godz. 09:00

 Szkolenie odbędzie się online. Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/najwazniejsze-zmiany-w-ustawie-o-podatku-od-towarow-i-uslug/register

 Program:
Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług Krajowy System e-Faktur
Rozliczanie faktur korygujących
Stawki VAT na towary rolnicze
Kody GTU oraz oznaczenia
Szkolenie poprowadzi: Ewa Stodolna, Gł. Specjalista ds. podatków