24 listopada 2023 roku zakończono prace związane z remontem kościoła w Zdrojach. W ramach prac zostały wymalowane ściany wewnętrzne, balustrada chóru, drewniany strop oraz drzwi zewnętrzne. Całkowita wartość zadania: 86.100 zł, kwota dofinansowania: 68.600 zł.

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.remont kościół ZdrojePokaż galerie