6 lutego 2024 r. odbyło się XX posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków, zatem Gminna Rada Seniorów władna była podejmować prawomocne uchwały. Jednogłośnie podjęto uchwały:
- nr 31/GRS/2024 w sprawie przyjęcia planu pracy Gminnej Rady Seniorów w Cekcynie,
- nr 32/GRS/2024 wyznaczenia delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Podczas posiedzenia podsumowano działalność Rady w 2023 roku. Rada zapoznała się z regulaminem Obywatelskiego Parlamentu Seniorów i wyznaczyła ze swojego grona delegatów do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, a są nimi:
- Grażyna Żółkiewicz - przewodnicząca,
- Jolanta Megger - członek.

Powrócono do spraw m.in. ustawienia ławeczek przy drogach, aby zwłaszcza seniorzy mogli na nich odpocząć, toalety publicznej w Centrum Cekcyna, niebezpiecznych miejsc w centrum Cekcyna, bazy gastronomicznej na terenie gminy. Zaproponowano, aby 16 lutego w Centrum Usług Społecznych zorganizować spotkanie dla chętnych seniorów z UTW WSG filia w Cekcynie. W trakcie spotkania będzie możliwość poćwiczenia pamięci, skorzystania z okularów VR oraz zapoznania się od strony praktycznej z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Danuta Sadowska
- członek Gminnej Rady Seniorów