Na podstawie Zarządzenie Nr 39/2024 Wójta Gminy Cekcyn z dnia  8 maja 2024r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Sołectwa Brzozie i Sołectwa Zielonka, ogłasza się, że w okresie od od 21 do 29 maja 2024 r. zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami sołectw Brzozie i Zielonka w sprawie zmiany granic administracyjnych sołectw Brzozie i Zielonka.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców w przedmiotowej sprawie. Projekt przewidzianych zmian granic Sołectwa Brzozie i Sołectwa Zielonka   podlegających konsultacjom społecznym, w formie projektu stosownej uchwały Rady Gminy Cekcyn udostępnia się w Urzędzie Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, pokój 9a oraz na stronie internetowej www.cekcyn.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cekcyn.

Konsultacje zostaną przeprowadzone za pomocą ankiety zawierającej pytania oraz miejsca na uwagi i wnioski, którego wzór udostępnia się w Urzędzie Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, pokój 9a oraz na stronie internetowej www.cekcyn.pl i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Cekcyn, a także poprzez otwarte spotkanie z mieszkańcami, podczas których będzie można składać uwagi za pomocą ankiety, a które odbędą podczas zebrań wiejskich w dniu  21 maja 2024  r. o godzinie 19.00 w Sołectwie Zielonka i w dniu 23 maja 2024 r. o godzinie 19.00 w Sołectwie  Brzozie.

 

Załączniki:
Download this file (ankieta.pdf)ankieta.pdf[ ]79 kB
Download this file (Zarządzenie.pdf)Zarządzenie.pdf[ ]1506 kB