14 maja w sali Urzędu Gminy w Cekcynie odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Seniorów II kadencji.


Obrady poprzedziło wręczenie przez Wójta Gminy Cekcyn Jacka Brygmana i Sekretarz Gminy Halinę Frycę podziękowań dla członków Rady I kadencji, a następnie aktów powołania członkom II kadencji. Rada Seniorów została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Cekcyn z dnia 13 marca 2024 r. W jej skład wchodzą:
1) Michał Bucholz
2) Helena Główczewska
3) Wiesława Laurinaitis
4) Jolanta Megger,
5) Irena Porazińska
6) Barbara Urbańska
7) Halina Walkowiak
8) Grażyna Żółkiewicz.
Kadencja Rady Seniorów trwa 5 lat. Rada Seniorów pełni funkcję konsultacyjna, doradczą i inicjatywną oraz opiniodawczą dla organów gminy, a jej członkowie pełnią swoje funkcje społecznie.
Jedną z najważniejszych punktów obrad były wybory prezydium Rady Seniorów. W wyniku tajnych głosowań przewodniczącą Rady została Grażyna Żółkiewicz, wiceprzewodniczącym - Michał Bucholz, a sekretarzem Barbara Urbańska.
Radzie Seniorów życzymy owocnej pracy na rzecz gminnej społeczności w kadencji 2024-2029.

Członkowie Rady Seniorów I kadencji z Wójtem Gminy
Członkowie Rady Seniorów I kadencji z Wójtem Gminy
Członkowie Rady Seniorów II kadencji z Wójtem Gminy
Członkowie Rady Seniorów II kadencji z Wójtem Gminy
Uczestnicy pierwszego posiedzenia Rady Seniorów II kadencji
Uczestnicy pierwszego posiedzenia Rady Seniorów II kadencji
W trakcie posiedzenia
W trakcie posiedzenia
Głosowanie tajne Prezydium Rady Seniorów
Głosowanie tajne Prezydium Rady Seniorów
Podziękowania i akty powołania
Podziękowania i akty powołania