Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że od dnia 25.06.2024r. ulegnie zmianie sposób rejestracji Pacjentów. Powyższa zmiana polegać będzie na ograniczeniu numerów telefonów, na których odbierane będą połączenia.

Rejestracja Pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej odbywać się będzie wyłącznie pod numerem 52 51 61 141.

Dodatkowo zostanie wprowadzone kolejkowanie rozmów oczekujących. Umożliwi to oczekiwanie na połączenie 15 osobom.

W godzinach porannych połączenia będą jednocześnie odbierane przez 3 pracowników przychodni.

Planowane zmiany spowodują przejściowe utrudnienie dla naszych Pacjentów, spowodowane koniecznością wyłączenia  z procesu rejestracji dotychczasowych numerów komórkowych. Na telefonach komórkowych, które nie będą już dedykowane do celów rejestracji pacjentów zostanie nagrana automatyczna wiadomość z prośbą o połączenie z właściwym numerem rejestracji.

Dążąc do jak najwyższego poziomu świadczonych usług,  jesteśmy przekonani, że czasowe utrudnienia, umożliwią sprawniejszą obsługę Pacjentów.

Prosimy o cierpliwość. Planowane zmiany mają na celu poprawę Państwa komfortu.

 

                                                                                                       / Zespół SP ZOZ /