Urząd Gminy w Cekcynie zaprasza na spotkania warsztatowe z zakresu:
- wypracowania programu rozwoju turystyki na obszarze gminy,
- współpracy samorządu z kwaterodawcami, osobami prowadzącymi gospodarstwa agroturystyczne,
- tworzenia produktu turystycznego,
- opracowania wspólnych kierunków rozwoju turystyki.
Spotkania warsztatowe odbędą się 14 i 21 marca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie od godz. 10.00 – 14.00.
Serdecznie zapraszamy i prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach pod nr telefonu
52 33 47 555.