W Urzędzie Gminy Cekcyn odbywają się prace interwencyjne oraz organizowany jest staż we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tucholi, który realizuje Projekt
pt. „Moja Szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych.

www.efs.gov.pl

www.europa.eu.int