Logotypy Funduszy Europejskich, Flaga RP, Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego i flaga Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Cekcyn 9 października 2020 roku ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy robót zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków związanych z usługami dla ludności starszej w Cekcynie", w terminie składania dokumentów wyznaczonych na 4 listopada 2020 roku wpłynęło 5 ofert, jednak przetarg został unieważniony, ze względu na przekroczenie w ofertach kwot zabezpieczonych w budżecie gminy na realizację zadania.

Drugi przetarg został ogłoszony 26 listopada 2020 roku i w wyznaczonej granicznej dacie składania ofert - 11 grudnia 2020 roku, wpłynęły 3 oferty, z których wyłoniono wykonawcę oferującą najniższą cenę - Zakład Remontowo - Budowlany i Handel Róża Wiśniewska z siedzibą na ulicy Kościelnej 38 w Mąkowarsku.

15 stycznia 2021 roku została podpisana umowa na roboty budowlane z wybranym Wykonawcą  opiewająca, zgodnie ze złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą na kwotę: 2.177.100,00 zł brutto.

19 stycznia 2021 roku gmina przekazała Wykonawcy plac budowy - budynki po byłym gospodarstwie rolnym przy ulicy Wczasowej 14 w Cekcynie.
Projekt przebudowy przygotowało biuro projektowe Kompleksowa Obsługa Inwestycji Jarosława Górala z Tucholi.

Logo Leszego i informacja o realizacji zadania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Dekel do borowiackiej grapy

 

IMG_20210119_085728_resized_20210308_091402870
IMG_20210119_085728_resized_20210308_091402870
Widok na budynki gospodarcze od ul. Cmentarnej, które zostaną rozebrane
IMG_20210119_085746_resized_20210308_091344536
IMG_20210119_085746_resized_20210308_091344536
Widok na budynek mieszkalny z 1903 roku.
IMG_20210119_085818_resized_20210308_091343863
IMG_20210119_085818_resized_20210308_091343863
Widok na budynek mieszkalny od strony ulicy Wczasowej.
IMG_20210119_085926_resized_20210308_091343519
IMG_20210119_085926_resized_20210308_091343519
Widok na podwórko, od strony budynku mieszkalnego.
IMG_20210223_102834_resized_20210308_090947641
IMG_20210223_102834_resized_20210308_090947641
Widok na dawne garaże,