Trwają prace w budynku przy ulicy Wczasowej w Cekcynie, objętego dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach rewitalizacji. Od momentu przekazania  Wykonawcy placu budowy trwają przede wszystkim roboty rozbiórkowe w budynku mieszkalnym, w byłych pomieszczeniach gospodarczych i garażach. Przede wszystkim stan techniczny budynku mieszkalnego  jest bardzo zły, a ponieważ znajduje się on w ewidencji zabytków, zarówno projekt przebudowy, jak i same prace odbywają się pod okiem konserwatora zabytków.

Projekt przewiduje przebudowę budynku mieszkalnego na pracownie i sale z późniejszym wykorzystaniem na działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniom ludności starszej. W byłych pomieszczeniach gospodarskich znajdzie się mini kręgielnia z pomieszczeniami wypoczynkowymi, a w przebudowanej stodole ścianka wspinaczkowa. Powstaną też miejsca parkingowe, wiata rekreacyjna, ławeczki i kosze. Przestrzeń po byłym gospodarstwie zostanie "otwarta" od strony ulicy Cmentarnej.

Kwota dofinansowania projektu z UE wynosi 1.700.000 zł

IMG_20210301_123623
IMG_20210301_123623
Nowa więźba dachowa
IMG_20210301_124455
IMG_20210301_124455
Prace rozbiórkowe w budynku mieszkalnym
IMG_20210301_124630
IMG_20210301_124630
Stare pomieszczenie kuchenne
IMG_20210301_124645
IMG_20210301_124645
Dawny korytarz w trakcie rozbiórki
IMG_20210301_125026
IMG_20210301_125026
Budynki gospodarskie przygotowywane do nadbudowy.
IMG_20210301_125451
IMG_20210301_125451
Prace przygotowawcze w budynku mieszkalnym.
IMG_20210312_101047
IMG_20210312_101047
Tyle zostało z budynku mieszkalnego.
IMG_20210325_093941
IMG_20210325_093941
Budynek mieszkalny w trakcie rozbiórki - widok od ulicy Cmentarnej.
IMG_20210325_094014_BURST002
IMG_20210325_094014_BURST002
Nowe ściany w budynku mieszkalnym
IMG_20210325_094159
IMG_20210325_094159
Przebudowa pomieszczeń gospodarskich na przyszłą kręgielnię.
IMG_20210408_104250
IMG_20210408_104250
Budynek mieszkalny już bez azbestowego dachu.
IMG_20210408_104359
IMG_20210408_104359
Dobudowa łącznika między budynkiem mieszkalnym a pomieszczeniami gospodarskimi.
IMG_20210408_104411
IMG_20210408_104411
Widok na podwórko i plac budowy.
IMG_20210422_111148
IMG_20210422_111148
Demontaż dachu.