Zaproszenie do zapisów do nowo tworzonego Koła Gospodyń Wiesjkich w Cekcynie , Nabór do 19 czerwca.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii Terytorialnej Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Tucholi wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu opracowanego przez Powiat Tucholski i wszystkiego gminy wchodzące w jego skład w ramach Tucholskiego Związku Powiatowo - Gminnego.
Dokument ten będzie narzędziem do wspólnego realizowania polityki terytorialnej, na podstawie którego możliwe będzie uzyskanie wsparcia na projekty przewidziane do realizacji na okres perspektywy finansowej 2021-2027, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Konsultacje trwają od 5 czerwca do 5 lipca 2024 r.

Uwagi można składać  za pomocą załączonego poniżej formularza składania uwag.