We wtorkowe popołudnie 8 listopada 2016 r. odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie spotkanie dotyczące rewitalizacji. Zgromadzonych przywitał Wójt Gminy Cekcyn - Pan Jacek Brygman. Monika Szczęsna - pracownik Urzędu Gminy przedstawiła zasady przeprowadzania konsultacji społecznych, a Pan Adam Stańczyk przybliżył uczestnikom ogólne zasady tworzenia programów rewitalizacji, wytyczne wojewódzkie oraz przedstawił krótką charakterystykę statystyczną gminy.

Gmina Cekcyn zamierza ubiegać się o dofinansowanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Dofinansowanie jest możliwie na poziomie 90 % kosztów zadania.

Ze względu na konieczność włączenia lokalnej społeczności zorganizowaliśmy pierwsze, z wielu kolejnych, spotkań, które miało przybliżyć temat rewitalizacji mieszkańcom gminy. Na spotkanie przybyło ok. 30 osób. Bardzo ucieszyło nas, że oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych na sali było widać młodzież.

Poniżej znajduje się prezentacja przedstawiona na spotkaniu.

Zachęcamy do śledzenia strony i czynnego uczestniczenia w kolejnych spotkaniach, bo nic o nas bez nas!