Gmina Cekcyn złożyła wniosek o dofinansowanie na projekt: "Opracowanie Gminnego programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn". Nie czekając na podpisanie umowy rozpoczęliśmy pracę nad programem.  Każdy program powinien rozpoczynać się od diagnozy i taką też , po zebraniu danych i  ich analizie, opracowaliśmy. Na podstawie tej diagnozy  określiliśmy, w jakim kierunku gmina chce i może prowadzić program oraz rozpoznaliśmy potencjały i problemy gminy. Cała analiza znajduje się w załączniku. Przyjemnej lektury :)