Informujemy, że Uchwałą Nr 3/35/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn na lata 2017-2023" został wpisany do Wykazów programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe na rewitalizację.

W wyniku uwag Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Rada Gminy Cekcyn przyjęła program  jako: "Lokalny Program Rewitalizacji", zmieniając nazwę z "Gminnego Programu Rewitalizacji". Diagnoza i projekty zaplanowane w Programie pozostały bez zmian.

W załączniku znajduje się Lokalny Program Rewitalizacji, będący załącznikiem do uchwały Rady Gminy Cekcyn.