Lider Ewa Głowacka - instruktor
Przewodnicząca od X.2017 r. - Grażyna Słomińska
I- VI.2017 r. - Danuta Sadowska
Kontakt Ilona Lesikowska - koordynator UTW tel. 782-808-724
Kiedy i gdzie poniedziałek godz. 19:00 - 20:30
Cekcyn, ul. Ogrodowa 21, Ośrodek Turystyczny "Jarzębina
Opis

Celem zajęć jest wzmocnienie szkieletu mięśniowego, skorygowanie postawy ciała, rozwijanie poczucia równowagi i poprawy koordynacji ruchów, poprawy gibkości stawów oraz praca nad wytrzymałością.
Ćwiczenia fizyczne polegają na wejściu w pozycję (asanę) oraz wytrzymaniu w niej. Bazują one na skłonach w przód, wygięciach w tył, skłonach w bok oraz skrętach. Skutkiem systematycznego uprawiania tej formy rekreacji jest także poprawa wydolności układu krążenia i pracy gruczołów dokrewnych.
Joga jest również uważana za bardzo skuteczny środek leczniczy w przypadku chorób psychosomatycznych spowodowanych stresem lub niewłaściwym trybem życia. Zaletą jej jest fakt, że można rozpocząć jej uprawianie niezależnie od wieku.

Liczba członków od X.2017 r. - 10
I-VI.2017 r. - 11
Opłata od X.2017 r. indywidualnie
I-VI.2017 r. zgodnie z zawartą umową z UTW

Pierwsze bezpłatne spotkanie organizacyjne odbyło się 3 stycznia 2017 r. Od tego dnia członkowie sekcji systematycznie uczestniczyli w zajęciach, aż do maja 2018 r., kiedy to działalność sekcji została zawieszona.